Oxygenoterapia v hyperbarickej komore v ambulancii Most pri Bratislave

 konateľ:  MUDr. Pavel Porubčanský - lekár anesteziológ
konzultant:  Prof. MUDr. František Novomeský CSc. - univerzitný profesor JLF UK
lekári:  MUDr. Gabriela Blanářová - lekárka
  MUDr. Vladimír Holovič - lekár anesteziólog
  MUDr. Adriana Kollerová - lekárka anesteziologička
  MUDr. Simona Kurimská - lekárka anesteziologička
  MUDr. Michaela Laczkó - lekár anesteziológ
  MUDr. Tibor Molnár - lekár anesteziológ
  MUDr. Valéria Moravčíková - odborný garant, lekárka internistka
  MUDr. Vidor Nagy - lekár anesteziológ
  MUDr. Miroslav Novota - lekár chirurg
 vrchná sestra:  Monika Sláviková
sestry:  Lucia Magátová
  Alexandra Valovič
 technici:  Balász Varga
  Ing. Bohuslav Rybář
  Filip Varga
  Marek Tvrdoň
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info